Fundació SHE - "laCaixa"

Patricia Bodega

Fundacion-She-Patricia-Bodega

Graduada en Nutrició Humana i Dietètica (Universitat San Pablo CEU), màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (Universitat de les Illes Balears) i estudiant de doctorat en Ciències de la Salut i l’Esport (Universitat de Saragossa).

Des del 2013 treballa a l’Equip Científic de la Fundació SHE col·laborant en el disseny, desenvolupament i avaluació dels estudis científics que es duen a terme amb l’objectiu de millorar la salut cardiovascular en nens i adolescents a través del Programa SI! (Salut Integral), en adults amb el Programa Fifty-Fifty i a nivell comunitari amb el Programa Healthy Communities, que engloba les estratègies provades als projectes individuals. Col·labora amb l’Equip Pedagògic en el desenvolupament de materials educatius als diferents programes.

A més, és científica visitant al Laboratori d’Imatge i Salut Cardiovascular del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC).

És autora de diverses publicacions científiques i ha participat com a ponent en la comunicació de resultats a diversos congressos.