Promoure la incorporació d’hàbits saludables perdurables fins a l’edat adulta, mitjançant activitats ludicoeducatives relacionades amb la nutrició, un cor saludable i la importància de l’exercici físic.

Promoure la incorporació d’hàbits saludables perdurables fins a l’edat adulta, mitjançant activitats ludicoeducatives relacionades amb la nutrició, un cor saludable i la importància de l’exercici físic.

Healthy Habits for Life

“L’any 2009 vam formar i fer el seguiment d’una mostra de 1.250 infants colombians de 3 a 7 anys d’edat durant tres anys. El pla és fer-ne el seguiment de la mostra fins l’any 2030. El guanyador d’aquest projecte és la perseverança”

Dr. Valentí Fuster

Els hàbits de vida poc saludables poden comportar l’aparició de malalties cardiovasculars. Dades recents apunten que els hàbits de vida s’adquireixen en edats primerenques d’entre 3 i 8 anys, i que persisteixen en l’edat adulta. El Dr. Fuster va posar en marxa un estudi d’intervenció comunitària en col·laboració amb famosos programes de televisió com Barri Sèsam i Plaça Sèsam.

Fundacion-SHE-laCaixa-Salud-Integral-Colombia-Program-1

L’objectiu del programa, dirigit a nens i nenes d’entre tres i cinc anys, era promoure el foment d’hàbits saludables perdurables fins a l’edat adulta, mitjançant activitats ludicoeducatives relacionades amb la nutrició, un cor saludable i la importància de l’exercici físic.

L’estudi, dut a terme a Colòmbia, va incloure 1.216 infants d’entre tres i cinc anys, a 928 pares i mares i a 120 professors de 14 centres educatius. Els centres participants van ser dividits aleatòriament en dos grups (1:1): set centres van formar part del grup d’intervenció per a la promoció de la salut cardiovascular, mentre que les altres set escoles van fer de grup control, és a dir, no s’hi va realitzar cap intervenció (senzillament se’n va fer seguiment durant el mateix període de temps per tal de comparar resultats). Un cop enllestit l’estudi, els alumnes d’aquests centres també van rebre una formació similar.

Els infants inclosos en el grup d’intervenció van rebre una hora diària d’educació sobre hàbits saludables i sobre com funciona el cos humà. L’educació es duia a terme mitjançant vídeos produïts per Plaza Sésamo i jocs de taula (com el “joc del cor”), així com contes, cançons i pòsters per les aules de temàtica relativa a la salut [1]. Addicionalment, tant els infants com els pares, mares i professorat varen participar en un seminari d’una hora per setmana (el “Dia de la família saludable”), en què es repartia informació impresa sobre com promoure l’exercici físic o millorar l’alimentació. Els pares i mares també van rebre tres tallers enfocats a promoure el consum d’aliments saludables i la pràctica d’exercici. Per exemple, en zones amb poc accés a parcs o espais de lleure, els pares van rebre formació per encoratjar als seus fills per fer servir les escales en comptes dels ascensors i que caminessin en comptes d’agafar l’autobús. D’altra banda, el professorat va rebre una “guia del personal docent” i van assistir a tres sessions específiques de formació. A més, cada 15 dies es reunien dues hores amb un supervisor de l’estudi, que els guiava sobre com transmetre els missatges als infants de forma òptima [1].

Al final de la intervenció, els investigadors varen documentar un augment més notable de la puntuació total sobre el coneixement, l’actitud i els hàbits saludables entre els infants que participaren en les activitats ludicoeducatives (+10,9 %) en comparació amb els infants del grup que no va rebre aquesta formació (+5,3 %). Aquest augment també va ser superior en els pares i professorat del grup d’intervenció (+8,9 % i + 9,4 %) que en els pares i professors del grup control (+3,1 % i +2,5 %, respectivament). A més, en el grup d’intervenció aquesta millora de coneixements i l’adquisició d’hàbits saludables perdurava, en tots els casos, un any després de la finalització del programa [1].

Fundacion-SHE-laCaixa-Salud-Integral-Colombia-Program-2

Passats tres anys, els investigadors van tornar a avaluar a 598 infants i a 475 pares i mares que havien participat a l’estudi. En relació al moment en què aquest es va dur a terme, es va observar una millora en el coneixements dels infants d’un 15 %, d’un 51 % en la seva actitud envers el tema i d’un 27 % en els seus hàbits de vida saludables. Addicionalment, el percentatge de nens i nenes amb un pes adequat va passar del 62 % al 75 % [2].

Tot i això, es va fer una reintervenció 7 anys més tard a 596 nens d’entre 9 i 13 anys del primer estudi, i es va comparar amb un grup de 620 nens de la mateixa edat que no havien estat intervinguts en l’etapa preescolar. No es van trobar diferències estadísticament significatives entre els grups després de la intervenció als 9-13 anys, per la qual cosa sembla important que les estratègies de reintervenció es realitzin a edats més primerenques per mantenir un efecte sostingut de la intervenció preescolar[3].

Referencies

  1. Céspedes J, Fuster V et al. Am J Med, 2013, 126(1):27-35 e3. Targeting preschool children to promote cardiovascular health: cluster randomized trial. 

  2. Céspedes J,Fuster V et al. Am J Med, 2013, 126(12):1122-6. Promotion of cardiovascular health in preschool children: 36-month cohort follow-up.

  3. Sustainability of and Adherence to Preschool Health Promotion Among Children 9 to 13 Years Old Fernández-Jiménez R, Fuster V et al. J Am Coll Cardiol, 2020, 75:13.