L’expansió del programa té com a objectiu oferir models escalables, flexibles i rentables de la promoció de la salut en la primera infància, garantint al mateix temps la qualitat i l’impacte.

L’expansió del programa té com a objectiu oferir models escalables, flexibles i rentables de la promoció de la salut en la primera infància, garantint al mateix temps la qualitat i l’impacte.

Programa “Listos a Jugar”

“En 2009 educamos y seguimos a una muestra de 1.250 niños colombianos de 3 a 7 años de edad durante tres años. El plan es hacer un seguimiento de la muestra hasta el 2030. El ganador de este proyecto es la perseverancia.”

Dr. Valentín Fuster

Expansió del programa de salut preventiva “LISTOS A JUGAR” – Amèrica Llatina 2019-2022 Sesame Workshop i Fundació Valentí Fuster de l’Hospital Mount Sinai

Una col·laboració a llarg termini entre Sèsam i la Fundació Valentí Fuster del Mount Sinai.

Durant més d’una dècada, Sèsam ha col·laborat amb el Dr. Valentí Fuster per tal de promoure la salut i el benestar cardiovascular, educant als infants per tal que gaudeixin d’estils de vida més saludables a Colòmbia, Espanya i Harlem, Nova York. Conjuntament, es va crear un personatge, el Dr. Ruster, així com mitjans de comunicació i materials divulgatius. Durant aquest període, l’equip del Dr. Fuster ha dut a terme una rigorosa recerca sobre els beneficis a llarg termini de l’ús de materials de Barri Sèsam en les intervencions de promoció de la salut durant els cursos preescolars.

Fundacion-SHE-laCaixa-Listos-a-jugar-Program

“Listos a Jugar”

Sobre la base d’aquest treball inicial, el programa de Sèsam “¡Listos a jugar!” es va llançar el 2019 com a resposta regional a l’elevada incidència de l’obesitat i la diabetis entre els infants a Amèrica Llatina. El programa ha arribat a més de 11 milions de persones, principalment a través dels mitjans de comunicació. Inicialment finançat per socis públics i privats1, incloïa una sèrie de televisió de 26 episodis, recursos digitals amb una aplicació i un lloc web, i recursos per a cuidadores i educadors. Des d’aquell moment, s’ha distribuït a Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Mèxic i altres països d’Amèrica Central.

Expansió de “Listos a Jugar”

La renovació d’aquesta col·laboració se centrarà en l’actualització i ampliació del programa, en base als resultats de la recerca de la Fundació Valentí Fuster del Mount Sinai i l’ampliació constarà de cinc components.

Components de l’expansió

1. Ampliar l’abast dels mitjans de comunicació i llançar campanyes especifiques sobre estils de vida saludables

 • Modificar la sèrie “Listos a jugar” en episodis més curts centrats en un tema per a la seva distribució a través de diverses plataformes.
 • Produir nous continguts per cobrir buits temàtics existents i reforçar-ne la difusió.

2. Aprofundir el compromís en les intervencions basades als centres educatius i comunitaris

Perfeccionar el model d’intervenció a les escoles basant-se en les proves científiques i les lliçons apreses en les fases anteriors2. Els objectius específics inclouen:

 • Continguts multimèdia actualitzats del compromís a la comunitat.
 • Pilots implementats al Brasil, Colòmbia i Mèxic.
 • Recopilació de dades longitudinals i seguiment d’indicadors per a professionals i participants.

3. Desenvolupar l’abast del sistema de salut

 • Recerca qualitativa per tal de comprendre les necessitats dels professionals de la medicina.
 • Recursos multimèdia per tal que els proveïdors de serveis de salut els emprin als centres mèdics.
 • Implementació pilot a Colòmbia.

4. Ampliar i aprofundir l’abast de l’autoadopció (B2C)

 • Facilitar l’adaptació i integració del programa en nous entorns institucionals.
 • Plataforma d’aprenentatge en línia amb continguts per a infants i famílies.

5. Continuar la recerca en noves comunitats per tal de validar els resultats i seguir ampliant el projecte

La Fundació Valentí Fuster del Mount Sinai durà a terme el CHILDREN (d’intervenció en l’estil de vida, dieta i exercici dels infants) d’intervenció a la ciutat de Nova York mitjançant un programa de promoció de la salut de quatre mesos de durada basat en l’evidència científica a centres escolars públics de diferents nivells socioeconòmics dels cinc barris, al qual seran inscrits 2.500 infants d’entre quatre i cinc anys, amb un seguiment mitjà de 30 mesos.

Resultats de l’expansió

 • Assolir i promoure una àmplia consciència sobre la importància dels hàbits saludables en 15 milions de persones a Brasil, Colòmbia i Mèxic.
 • Demostrar canvis en actituds, coneixements i comportaments relacionats amb la salut en els infants de la regió mitjançant intervencions escolars i comunitàries.
 • Desenvolupar i perfeccionar un model escalable de promoció de la salut per la malaltia cardiovascular a Amèrica Llatina, que mantingui nivells mínims de qualitat i impacte per a milions de seguidors.
 • Validar l’enfocament per a la seva expansió a altres regions del món.

 

1 Fundació FEMSA, Fundació Carlos Slim, UNICEF, Ministeri de Salut de Mèxic, Canal Once, Ecuador TV i Sesame Workshop.

2 En aquesta fase, el Mount Sinai durà a terme un estudi d’intervenció prospectiu utilitzant un programa de promoció de la salut de quatre mesos de durada basat en l’evidència científica en centres escolars públics de diferent nivell socioeconòmic als cinc districtes de Nova York, amb la participació de 2.500 infants d’entre quatre i cinc anys d’edat i un seguiment mitjà de 30 mesos. Sèsam proporcionarà els materials i la informació sobre el contingut. Aquest programa està supeditat a l’obtenció d’una subvenció més significativa per part de NIH.

Referencias

 1. Céspedes J, Fuster V et al. Am J Med, 2013, 126(1):27-35 e3. Targeting preschool children to promote cardiovascular health: cluster randomized trial. 

 2. Céspedes J,Fuster V et al. Am J Med, 2013, 126(12):1122-6. Promotion of cardiovascular health in preschool children: 36-month cohort follow-up.