“L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida.”

DR. VALENTÍ FUSTER

“L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida.”

DR. VALENTÍ FUSTER

Programa SI! de Salut Integral

Hipòtesi

L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida.

Les dades demostren que en les nostres societats persisteixen uns estils de vida poc saludables, que comencen a la infància i es perpetuen durant l’edat adulta.

El principal factor de risc cardiovascular, tant en adults com en infants, és l’obesitat i els seus factors associats (la diabetis i la hipertensió), fruit d’una alimentació inadequada i d’uns baixos nivells d’activitat física [1]. Les dades epidemiològiques indiquen que aquests factors apareixen cada vegada en edats més primerenques i que els estils de vida poc saludables adquirits en la infància es perpetuen fins a la vida adulta [2-6].

A més, altres factors de risc cardiovascular, com ara l’addicció a l’alcohol, el tabac i altres drogues, també comencen a estar presents en la població preadolescent espanyola [7, 8]. La recerca en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar en la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç [9-12].

El Programa SI! consisteix en una intervenció en centres educatius per promocionar la salut cardiovascular des de l’etapa preescolar. El seu objectiu és demostrar que l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en l’edat adulta.

Les quatre àrees bàsiques treballades al programa són:

 1. adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
 2. pràctica de l’activitat física
 3. coneixement del funcionament del cos i del cor
 4. gestió de les emocions
components-i-nivells-de-intervencio

Promoure l’alimentació saludable

Promoure
la vida activa

Coneixement
del cos i del cor

Aprendre a gestionar les emocions

Figura 1. Components i nivells d’intervenció del Programa SI!

El programa actua a quatre nivells: ambient escolar, professors, famílies i alumnes.

La intervenció a nivell de l’ambient escolar es duu a terme mitjançant comunicacions periòdiques a l’equip directiu i al dinamitzador del centre per a la seva posterior distribució entre el professorat.

L’actuació a nivell del professorat pretén, per una banda, conscienciar a l’equip docent de la realitat de la malaltia cardiovascular i de la importància de la seva contribució com a formadors en l’adquisició d’hàbits saludables entre la població escolar i, per una altra, formar al professorat en hàbits saludables i en la metodologia que cal seguir per impartir el programa i facilitar materials i eines de treball als alumnes. Aquesta formació de 30 hores per als professors encarregats d’impartir els continguts està acreditada per les diferents administracions autonòmiques.

Els continguts del programa van ser contrastats durant la seva implementació per part de psicopedagogs i pel professorat dels centres, a més d’ajustar-se al currículum escolar. S’insisteix especialment en la implicació d’aquests professionals per tal d’aconseguir canvis de rutines i hàbits en l’entorn familiar [13].

La Fundació SHE ha dut a terme diversos estudis científics en diferents etapes educatives per demostrar la hipòtesi del Programa SI!

Figura 2. Estudis científics del Programa SI! en les etapes d’Infantil, Primària i Secundària

Etapa Educativa d’Infantil

Aquest projecte es va dur a terme de 2011 a 2014 a 24 centres públics de Madrid mitjançant un estudi aleatoritzat. La meitat dels centres participants van ser assignats aleatòriament al grup intervenció, l’alumnat del qual va realitzar un mínim de 30 hores d’activitats per curs acadèmic al voltant dels components del programa. Entre les activitats destaquen, entre d’altres, la gestió de les emocions, sessions lúdiques i informatives addicionals els caps de setmana amb els familiars, fires anuals de salut, etc. L’alumnat dels centres restants (grups control) varen continuar amb el seu currículum habitual [13].

Una desena d’investigadors del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares i de l’hospital novaiorquès Mount Sinai varen avaluar l’eficàcia del Programa SI! en 2.062 infants de 3 a 5 anys. Els resultats de l’estudi van mostrar que la implantació del programa va generar un increment significatiu per part dels infants en coneixements, actituds i hàbits saludables, així com una millora dels marcadors d’adipositat [13].

En conclusió, el Programa SI! aporta noves i valuoses dades sobre els beneficis d’una intervenció primerenca en edats preescolars per fomentar hàbits de vida saludables. Segons el Dr. Fuster: “El programa defensa que entre els 3 i 6 anys d’edat desenvolupem la nostra conducta com a adults; la malaltia cardiovascular té molt a veure amb la conducta, per això aquesta és la finestra d’oportunitat”.

Aquest estudi, a més, utilitza un disseny innovador, ja que amplia el rol dels metges per a abastar també la comunitat educativa. Així mateix, incorpora un protocol i una avaluació estructurada, aspecte que sol faltar en les intervencions de salut pública comunitàries. A més, el programa coordina les famílies i els educadors a través de l’alumnat, la qual cosa pot garantir la sostenibilitat de la intervenció.

En l’actualitat, el Programa SI! s’ha estès a més de 125 escoles de les comunitats de Madrid, Catalunya i Galícia.

Etapa Educativa de Primària

De l’any 2014 fins al 2020 es va dur a terme un estudi aleatoritzat a Madrid, en infants d’entre 6 i 11 anys. Hi van participar 48 centres públics de 16 municipis del sud de Madrid, amb un total de 1.770 infants, les seves famílies i els seus mestres [14]. Es va realitzar una aleatorització en 4 grups de centres amb diferent grau d’exposició al Programa SI!. Gràcies a aquest disseny es va pretendre avaluar l’efecte del programa en diferents moments i amb diferent intensitat. De manera addicional, es va fer un seguiment dels nens participants en l’estudi de l’etapa Infantil. D’aquesta manera, es pretén avaluar l’efecte del programa a llarg termini i amb diferent nivell d’exposició a la intervenció.

Etapa Educativa de Secundària

El projecte, implementat de 2017 fins al 2021, va ser finançat per la Marató de TV3, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Aquest incloïa 1.326 adolescents de 12 a 16 anys de 24 instituts públics del nord de Madrid, Barcelona i el Baix Llobregat [15]. A l’inici de l’estudi, la majoria dels joves inscrits en l’assaig del Programa SI! presentaven una salut cardiovascular dolenta o intermèdia, i només l’11 % presentava una salut cardiovascular ideal [16]. El component individual amb menor puntuació va ser el dels hàbits alimentaris, ja que només el 0,6 % dels adolescents complia les recomanacions ideals. Les causes que es van associar a una pitjor salut cardiovascular dels adolescents van ser els baixos ingressos familiars autodeclarats, el baix nivell educatiu dels pares i la condició d’immigrant. Cal, doncs, dur a terme les intervencions de promoció de la salut a edats primerenques, amb especial atenció als hàbits dietètics i als entorns socioeconòmics baixos.

Actualment s’estan analitzant les dades recollides en els estudis.

Referencies

 1. Caballero B. Epidemiol Rev, 2007, 29:1-5. The global epidemic of obesity: an overview.
 2. Fuster V and Kelly BB. Washington, DC: National Academies Press, 2010. Promoting Cardiovascular Health in the Developing World: A Critical Challenge to Achieve Global Health.
 3. Carlsson AC et al. Int J Cardiol, 2013, 168(2):946-52. Seven modifiable lifestyle factors predict reduced risk for ischemic cardiovascular disease and all-cause mortality regardless of body mass index: a cohort study.
 4. Rodriguez-Artalejo F et al. Eur J Clin Nutr, 2002, 56(2):141-8. Dietary patterns among children aged 6-7 y in four Spanish cities with widely differing cardiovascular mortality. 
 5. Roman B et al. Nutr Rev, 2009, 67 Suppl 1:S94-8. Physical activity in children and youth in Spain: future actions for obesity prevention. 
 6. Martinez-Vizcaino V et al. Public Health Nutr, 2009, 12(7):1015-8. Trends in excess weight and thinness among Spanish schoolchildren in the period 1992-2004: the Cuenca study. 
 7. Garces C and de Oya M.  Rev Esp Cardiol, 2007, 60(5):517-24. [Cardiovascular risk factors in children. Main findings of the Four Provinces study]. 
 8. Martinez Vizcaino V et al. Med Clin (Barc), 2006, 126(18):681-5. [Prevalence of obesity and trends in cardiovascular risk factors among Spanish school children, 1992-2004: the Cuenca (Spain) study].
 9. Gubbels JS et al. Int J Behav Nutr Phys Act, 2012, 9:77. Clustering of energy balance-related behaviors in 5-year-old children: lifestyle patterns and their longitudinal association with weight status development in early childhood. 
 10. Mishra S et al. J Basic Clin Physiol Pharmacol, 2013, 18:1-8. Association of diet and anthropometric measures as cardiovascular modifiable risk factors in young adults.
 11. Story M. Int J Obes Relat Metab Disord, 1999, 23 Suppl 2:S43-51. School-based approaches for preventing and treating obesity. 
 12. Williams CL et al. Circulation, 2002, 106(1):143-60. Cardiovascular health in childhood: A statement for health professionals from the Committee on Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young (AHOY) of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association. 
 13. Peñalvo JL, Fuster V et al. J Am Coll Cardiol, 2015, 66 (14):1525-1534.The SI! Program for cardiovascular health promotion in early childhood: A cluster randomized trial.
 14. Santos-Beneit G, Fuster V et al. Am. Heart J, 2019, 210:9-17. Rationale and Design of the SI! Program for Health Promotion in Elementary Students Aged 6 to 11 years: A Cluster Randomized Trial.
 15. Fernández-Jiménez R, Fuster V et al. Am. Heart J, 2019, 215:27-40. Rationale and design of the school-based Program SI! To face obesity and promote health among Spanish adolescents: a cluster-randomized controlled trial.
 16. Fernández-Jiménez R, Fuster V et al. Eur. J. Prev. Cardiol, 2020, doi:10.1093/eurjpc/zwaa096. Prevalence and correlates of cardiovascular health among early adolescents enrolled in the SI! Program in Spain: a cross-sectional analysis.

Tots els drets reservats. No es permet la reproducció total o parcial dels materials o metodologia emprada en aquests programes, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni la seva transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o altres) sense autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. La infracció dels drets esmentats pot constituir un delicte contra la propietat intel·lectual.