Fundació SHE - "laCaixa"

Domènec Haro

Fundacion-She-Domenec-Haro

Catedràtic d’institut a l’especialitat d’Educació Física. Professor amb 33 anys d’experiència, en què ha simultaniejat la docència amb adolescents amb la gestió directiva, la coordinació pedagògica, la coordinació d’equips de projectes d’innovació, la formació de professorat i l’atenció a alumnes amb risc d’exclusió social.

Des del 2009 forma part de l’equip de coordinació de programes de promoció i educació de la salut de la Fundació SHE.