Fundació SHE - "laCaixa"

Amaya de Cos

Fundacion-She-Amaya-de-Cos

Graduada en Biologia (Universitat Autònoma de Madrid), màster en Bioestadística (Universitat Complutense de Madrid) i estudiant de doctorat en Biologia a l’àrea de Biomatemàtica del Departament de Biodiversitat, Ecologia i Evolució (Universitat Complutense de Madrid).

Des del 2017 treballa a l’Equip Científic de la Fundació SHE col·laborant en el disseny i desenvolupament d’estudis científics i principalment duent a terme el tractament de les dades i l’avaluació i la discussió dels resultats.

A més, és científica visitant al Laboratori d’Imatge i Salut Cardiovascular del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i col·labora com a docent en l’àmbit de la bioestadística a la Universitat Complutense de Madrid.

És autora de diverses publicacions científiques i comunicacions de resultats a diversos congressos acadèmics nacionals i internacionals.