“La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud son la clave para reducir la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en el mundo”

DR. VALENTÍN FUSTER

“La prevenció de la malaltia i la promoció de la salut són la clau per reduir la prevalença de la malatia cardiovascular en el món”

DR. VALENTÍ FUSTER

Ciència

Pretenem ser un referent a nivell científic pel nostre rigor i els nostres mètodes en l’avaluació de qualsevol projecte o programa de salut que es promogui des de la Fundació.

Salut

Promovem la salut com a prioritat, incidint en els factors de risc que disminueixen la malaltia cardiovascular i milloren la qualitat de vida.

Educació

Volem crear un marc de referència sobre allò que significa i comporta una educació en salut que incideixi en l’adquisició d’hàbits saludables per tota la vida.

Patronat

Dr. Valentín Fuster de Carulla
Patró fundador – President

Sr. Carles Vilarrubí Carrió
Patró fundador – Vicepresident

Sr. Antonio Vila Bertrán
Patró de mèrit, Fundació Bancaria “la Caixa”

Sra. Isabel Carvajal Urquijo
Patrona de mèrit

Sr. Higini Clotas Cierco
Patró de mèrit, Fundació Bancaria “la Caixa”

Sr. Àngel Font Vidal
Patró de mèrit, Fundació Bancaria “la Caixa”

Excmo. Sr. Javier Solana de Madariaga
Patró fundador

Sr. Lluís Torres Arro
Patró fundador

Sr. Joan Font Torrent
Patró Secretari

Sr. Antoni Guillén Vidal
Vicesecretari

Equip de la Fundació

Àrea Pedagògica

Isabel Carvajal
Direcció Pedagògica

Domingo Haro, Carla Rodríguez, Xavier Òrrit, Anna Badia
Equip Pedagògic

Àrea Científica

Gloria Santos
Direcció Científica

Patricia Bodega, Amaya de Cos i Mercedes de Miguel
Equip Científic

Administració

Carles Peyra
Administració general

Rafael Badia, Ester Pla
Administració i finances

Col·laboradores

Pilar Altarriba
Qualitat

Vanesa Carral
Pedagogia

Fundació ”la Caixa” es va incorporar el 2017 al patronat de la Fundació SHE per donar continuïtat a la tasca investigadora.

Col·laboradors

Política de transparència