Fundació SHE - "laCaixa"
La importància de l’exercici ocult per a la nostra salut

Compartir

Saps què és i per a què serveix l’exercici ocult?

Segons Fuster (2010: pp. 233) l’exercici ocult és aquell subjacent a les tasques quotidianes i que revesteix especial importància a l’hora de mantenir-nos sans. Per posar un exemple, l’exercici ocult podria ser el fet d’anar a fer la compra a peu, baixar i pujar les escales que ens trobem al camí sense fer servir l’ascensor ni les escales mecàniques, les tasques de neteja de la llar, sortir a caminar amb la família o amb els amics, anar a peu a la feina, etc. són activitats que podrien arribar a cremar fins a 350 calories, les mateixes que nedar durant 40 minuts, per exemple.

D’aquesta manera, l’exercici ocult és una part essencial per dur allò que anomenem una vida activa, al marge de l’esport, el gimnàs o les activitats de caràcter més dirigit que fem. En aquest sentit, sovint li concedim massa importància a l’activitat dirigida o a l’esport que es practica, quan la clau es troba bàsicament en el nostre estil de vida[1]. Si aquest és sedentari, difícilment ho solucionarem amb dos o tres dies de gimnàs per setmana. Per a la nostra salut, és fonamental mantenir un estil de vida actiu mitjançant l’exercici ocult inherent a les tasques i activitats del dia a dia.

Adrià, F., Fuster, V., Corbella, J. (2010). La cocina de la salud. Barcelona. Planeta.

Moreno, F. (2003). Promoción de estilos de vida saludables a través de la actividad físico-deportiva. REEFD.

[1] L’estil de vida es defineix com la manera general de viure, basada en la interacció entre les condicions de vida i les pautes individuals de conducta (Moreno, 2003).

Imatge: pixabay