Programa SI!

Els nens i nenes intervinguts van millorar significativament més que els de el grup control pel que fa a coneixements, actituds i hàbits relacionats amb la salut cardiovascular, trobant-se les majors diferències en el component d'activitat física. Després de 3 cursos, es van trobar diferències favorables en els nens i nenes que van rebre el programa educatiu en indicadors d'obesitat directament relacionats amb la salut cardiovascular com l'índex de massa corporal o el perímetre de la cintura.

 

Fifty-Action

Perquè el programa et donarà idees i propostes per poder desenvolupar habilitats que t’ajudaran cap a la teva autonomia, i adaptades per al teu estil de vida. Perquè és un moment crucial per garantir les bases d’una bona alimentació i garantir que es portin a terme. També fomentar un oci actiu que eviti la sobreexposició a les pantalles i el consum de substàncies tòxiques.

 

Fifty-Fifty

Després d'un any d’intervenció, el 67% dels participants en el grup d’intervenció millor en algú dels 5 factors de risc cardiovascular, gairebé la mitja reducció del consum de tabac i el 46% dels participants va augmentar la seva activitat física.

 

Fifty-Plus

Perquè és un moment crucial per prendre consciència dels canvis físics que el nostre cos experimentarà a causa de l’edat i per potenciar una activitat de lleure i d’esport que eviti el sedentarisme. També és un moment per aprendre a omplir el nostre temps amb activitats que comportin un benefici per a la nostra salut i la dels nostres.

1
1

Programa SÍ!

HIPÒTESI

“L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en edat adulta”.

El Programa SI! de Salut Integral és una intervenció que es fa als centres educatius dissenyada per millorar els coneixements, les actituds i els hàbits de quatre àrees: alimentació saludable, vida activa, cura del cos i del cor, i protecció enfront del tabac i d’altres addiccions. El Programa SI! abasta les etapes educatives d’infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i secundària (12-16 anys), i inclou una avaluació de l’eficàcia.

Com que els hàbits alimentaris i d’activitat física s’estableixen des de molt joves, els centres escolars són imprescindibles per promoure hàbits saludables i el desenvolupament de factors de protecció pel que fa a substàncies addictives en nens i adolescents.

Els resultats obtinguts en l’estudi del Programa SI! d’educació infantil mostren que és una estratègia eficaç i factible per millorar els hàbits d’alimentació i d’activitat física entre els nens en edat preescolar, i, a més a més, per impactar en els indicadors d’obesitat directament relacionats amb la salut cardiovascular. (Peñalvo, J.L.; Fuster, V.; et al. J Am Coll Cardiol. 2015; 66:1525-34)

Web Programa Sí!

Programes

HIPÒTESI

“Si es capacita els adults en coneixents, habilitats i actituds sobre un estil de vida saludable, entre iguals, milloraran els seus hàbits de salut cardiovascular i l’autocontrol dels factors de risc”.

Els nostres programes

  • Estan dividits en franges d’edat per tal d’adaptar els tallers, les sessions de grup i les activitats a les necessitats de cada etapa de vida.
  • Capaciten els participants per aconseguir i mantenir un estil de vida saludable.
  • Fomenten propostes i activitats a través d’un entorn web i de les xarxes socials.
  • Compten amb un cicle anual d’esdeveniments.

Decideix sobre la teva salut

  • Durant el primer any el focus es posa en la millora de la salut individual mitjançant tallers. Aquests tallers es presentaran majoritariament en format online i alguns es faran de forma presencial per la vila de Cardona.
  • Durant el segon any el focus es posa en l’ajuda entre iguals. Es formaran grups de suport mutu (anomenats peer-to-peer) que comptaran amb l’ajuda d’experts en salut.
  • A partir del tercer any l’objectiu és continuar millorant la salut i mantenir els canvis assolits, amb el suport del grup.

Els perquès de cada etapa de vida

Fundacio-SHE-Fundacio-laCaixa-FiftyAction

FIFTY-ACTION: de 17 a 24 anys

Perquè el programa et donarà idees i propostes per poder desenvolupar habilitats que t’ajudaran a assolir l’autonomia, i adaptades al teu estil de vida.

Perquè és un moment crucial per prendre consciència de les bases d’una bona alimentació i per a la promoció d’un oci actiu i saludable.

Perquè és el teu moment! Decideix com vols que sigui la teva vida. Aprofita un espai que podràs compartir amb els amics per parlar, experimentar i divertir-te.

Fundacio-SHE-Fundacio-laCaixa-FiftyFifty

FIFTY-FIFTY: de 25 a 50 anys

Perquè tenim evidència científica de l’impacte positiu que va tenir sobre la població aquest programa i ara sabem que, amb el suport del grup, els ciutadans poden millorar substancialment els seus hàbits de salut.

Perquè és un moment crucial per rectificar mals hàbits adquirits en l’alimentació i per obtenir eines que ens permetin gestionar el temps i l’estrès i portar una vida activa.

Fundacio-SHE-Fundacio-laCaixa-FiftyPlus-I

FIFTY-PLUS I: de 51 a 66 anys

Perquè sovint no sentim la vitalitat que teníem fa uns anys i, de vegades, arribar amb alegria i bona salut a la jubilació pot esdevenir una cursa d’obstacles.

Perquè és un moment crucial per prendre consciència dels canvis físics que el nostre cos experimentarà a causa de l’edat i per potenciar una activitat de lleure i d’esport que eviti el sedentarisme.

Fundacio-SHE-Fundacio-laCaixa-FiftyPlus-II

FIFTY-PLUS II: + de 67 anys

Perquè amb la jubilació s’obre una nova oportunitat per gaudir de la vida així com la necessitat de cuidar el nostre cos ara més que mai.

Perquè és un moment crucial per aprendre a omplir el temps amb activitats que comportin un benefici per a la nostra salut i la dels nostres.

FIFTY-ACTION

17 a 24 anys

FIFTY-FIFTY

25 a 50 anys

FIFTY-PLUS

+50 anys

Les persones que van participar al programa Fifty-Fifty van millorar significativament l’índex de salut cardiovascular (Fuster-BEWAT), que mesura la tensió arterial, la quantitat d’exercici físic realitzat, el pes, l’alimentació i el consum de tabac. (Gómez-Pardo, E.; Fuster, V.; et al. J Am Coll Cardiol. 2016; 67:476–85)