ESTUDI CIENTÍFIC I ESTRATÈGIA GLOBAL

“Al programa Healthy Communities són els membres de la mateixa comunitat qui promouen el canvi del paradigma de salut a la seva ciutat” Dr. Valentí Fuster

La Fundació SHE ha dissenyat un estudi científic per avaluar l’eficàcia d’una intervenció comunitària, Healthy Communities-HC2030, que presta especial atenció als factors de risc principals de la malaltia cardiovascular (tabac, hipertensió, diabetis, dislipèmia, sedentarisme i obesitat). La finalitat del projecte és implementar i validar un programa de ciutat saludable amb el qual es promoguin hàbits de salut cardiovascular en totes les etapes de la vida i que siguin els ciutadans mateixos els que s’hi involucrin per millorar el seu potencial de salut i benestar. Amb l’estudi Healthy Communities-HC2030 es vol crear una cultura de salut a Cardona, on treballar per la salut cardiovascular sigui una tasca de tothom.

DISSENY

Healthy Communities-HC2030 es basa en la implementació de programes de salut avaluats prèviament per la Fundació SHE, els resultats dels quals s’han publicat en revistes científiques de gran impacte. Trobaràs els articles al subapartat publicacions. Aquests dos programes són el Programa SI! de Salut Integral, per a nens i adolescents, i el Programa Fifty-Fifty, per a la població adulta.

  • Programa SI!: programa educatiu en l’entorn escolar que es basa en la promoció de la salut cardiovascular en nens i adolescents de 3 a 16 anys. Aquest programa l’aplica el professorat del centre que s’ha format específicament per fer-ho amb la Fundació SHE. Des de l’aula i en l’entorn escolar, i amb la participació de les famílies, s’actua per afavorir els comportaments saludables relacionats amb l’alimentació, l’activitat física i la gestió emocional amb el coneixement del cos i del cor com a eix d’unió.
  • Programa Fifty-Fifty: programa d’ajuda entre iguals per a la població adulta que comença amb una formació sobre els factors de risc cardiovasculars amb una sèrie de tallers on s’aprofundeix en temes com l’alimentació saludable, l’activitat física, el tabaquisme i l’estrès per donar pas a una sèrie de dinàmiques de grup on els participants s’ajuden mútuament per millorar els hàbits de salut cardiovascular.

Trobaràs més informació sobre els programes de salut de l’estudi Healthy Communities-HC2030 a l’apartat programes i a la web de la Fundació SHE.

El projecte està finançat per l’hospital Mount Sinai de Nova York i amb la col·laboració de la fundació privada SHE i de la fundació bancària ”la Caixa”. En l’àmbit científic també hi col·laboren l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i el Centre Nacional d’Investigacions Científiques.

Healthy Communities-HC2030 s’ha dissenyat com a un estudi d’intervenció controlat i longitudinal en el qual participaran al voltant d’unes 2.300 persones entre 12 i 84 anys procedents de la vila de Cardona (ciutat intervenció) i Sallent (ciutat control). L’estudi té una durada de deu anys i comença el primer trimestre de 2020.

La implementació dels programes es fa en tres fases consecutives:

  • Fase I (2021-2023): Període de formació i de suport grupal. Implementació per part de la Fundació SHE dels programes de salut en l’entorn escolar i per a adults (SI! i Fifty-Fifty respectivament). S’hi fan accions i activitats específiques dirigides per promocionar i mantenir la salut i el benestar en la comunitat.
  • Fase II (2023-2024): Període de transició en què els habitants de Cardona adquireixen de manera progressiva el rol d’implementació dels programes amb la supervisió de la Fundació SHE.
  • Fase III (2024 en endavant): Autogestió dels diversos programes de salut per part dels habitants de Cardona.

Un equip d’infermeres i d’auxiliars formats específicament per a l’estudi faran una sèrie de mesures i uns qüestionaris als 2.300 participants per avaluar l’evolució d’indicadors de salut cardiovascular com l’obesitat, el nivell de colesterol i de glucosa en sang, la hipertensió, el nivell d’activitat física i el sedentarisme o els hàbits de dieta. Aquestes mesures es faran el 2021, 2022, 2025 i 2030 i seran del pes; l’estatura; el perímetre de la cintura; la pressió arterial; la força muscular; i els nivells de colesterol, de triglicèrids i de glucosa en sang.

A més a més, es faran qüestionaris sobre hàbits d’alimentació, d’activitat física i de son, de consum de tabac, i de gestió emocional i de nivell d’estrès. Totes aquestes dades s’analitzaran tenint com a referència la població de Sallent, que constituirà el grup control. Al municipi de Sallent només es faran les mesures i els qüestionaris, però no s’aplicarà cap dels programes de salut de la Fundació SHE.

2021-20222023-202420252026-2027-2028-20292030
Primeres mesures Segones mesuresTerceres mesures 2025Últimes mesures

2.300 participants

Un total de 1.150 persones de Cardona participaran als programes de salut i mesuraments. El grup de control de l’estudi el constituiran 1.150 persones de Sallent, que seran també mesurades però sense rebre els programes de salut.

PUBLICACIONS

Programa Fifty-Fifty

Els resultats obtinguts amb el programa Fifty-Fifty ens diuen que després d’un any d’intervenció, el 67 % dels participants en el grup d’intervenció va millorar en algun dels cinc factors de risc cardiovascular, gairebé la meitat va reduir el consum de tabac, i el 46 % dels participants va augmentar la seva activitat física.

Programa SI!

Els resultats que s’han obtingut amb el programa SI! de Salut Integral mostren que els nens i nenes que hi han intervingut han millorat significativament més que els del grup control pel que fa a coneixements, actituds i hàbits relacionats amb la salut cardiovascular. On hi ha hagut les diferències més grans ha estat en la part d’activitat física. Després de tres cursos, s’han trobat diferències favorables en els nens i nenes que van rebre el programa educatiu en indicadors d’obesitat directament relacionats amb la salut cardiovascular com l’índex de massa corporal o el perímetre de la cintura. Actualment, s’estan avaluant les etapes del programa SI! de Salut Integral de primària (6-11 anys) i de secundària (12-16 anys).