PROGRAMA HC

“Al programa Healthy Communities són els membres de la mateixa comunitat qui promouen el canvi del paradigma de salut a la seva ciutat”

Dr. Valentí Fuster

La Fundació SHE ha dissenyat un estudi científic per avaluar l’eficàcia d’una intervenció comunitària, Healthy Communities, prestant especial atenció als principals factors de risc de la malaltia cardiovascular (tabac, hipertensió, diabetis, dislipèmia, obesitat) així com els esdeveniments cardiovasculars i neuro-degeneratius. La finalitat d’el projecte és implementar i validar un programa de ciutat saludable en el qual es promoguin hàbits de salut cardiovascular en totes les etapes de la vida i que siguin els propis ciutadans els que s’involucrin per millorar el seu potencial de salut i benestar, generant una cultura de salut en una comunitat en la qual treballar per a la salut cardiovascular sigui tasca de tots.

Healthy Communities HC2030 basa en la implementació de Programes de salut prèviament avaluats per la Fundació SHE i els resultats han estat publicats en revistes científiques d’alt impacte: Programa SI! i Programa Fifty-Fifty.

El projecte Healthy Communities HC2030 està finançat per l’Hospital Mount Sinai de Nova York, la Fundació SHE (Science, Health and Education) la Caixa i col·labora en el desenvolupament de l’estudi l’Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques, el Centre Nacional d’ investigacions Cardiovasculars, l’Institut Català de la Salut, l’Ajuntament de Cardona i l’Ajuntament de Sallent.

Fundació SHE - Fundació "laCaixa"