Política de Privacitat

FUNDACIÓ SHE desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web la seva política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal que puguin ser recollits o tractats en aquest web.

Les dades de caràcter personal que FUNDACIÓ SHE pugui arribar a obtenir dels usuaris del lloc web seran tractades d’acord a les exigències del Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD).

Responsable del tractament

El responsable del tractament que continguin dades de caràcter personal recollides en aquesta web és FUNDACIÓ PRIVADA SHE, fundació inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) de la Generalitat de Catalunya amb el nº 2698 , amb CIF nº G65269284, i amb domicili social al Carrer Aragó 186, 2º 3ª  08011 de Barcelona (Espanya).

Informació i finalitat

De conformitat amb el que estableix l’RGDP, informem els usuaris de l’existència dels tractaments de dades denominats “Comunicació” i “Formació”, realitzats per FUNDACIÓ PRIVADA SHE com a Responsable del Tractament.

Amb caràcter general, les dades que els usuaris facilitin a través dels diferents formularis d’aquest web seran tractades ( “Tractament Comunicació”) amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes realitzades. Així mateix, per a aquells usuaris que hagin expressat el seu consentiment, les dades de contacte s’utilitzaran per mantenir informats els usuaris de les novetats, esdeveniments o notícies d’interès relacionades amb la Fundació mitjançant l’enviament de butlletins (newsletter) per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació que l’usuari autoritzi. Les dades dels usuaris registrats a la plataforma educativa quedaran inclosos en el tractament denominat “Formació” amb la finalitat de gestionar l’accés als cursos als quals s’ha inscrit.

En els formularis de recollida de dades s’informa a l’usuari del caràcter voluntari o obligatori de les dades que es demanen. L’usuari garanteix que la informació facilitada és exacta i es correspon amb la realitat. Abans de procedir a l’enviament de les dades l’usuari haurà de llegir i acceptar les condicions d’aquesta Política de Privacitat.

Cessió de dades

FUNDACIÓ SHE no cedirà dades dels usuaris a terceres persones llevat que hagi obtingut el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars de les dades.

Cookies

El lloc web de FUNDACIÓ SHE utilitza cookies pròpies per facilitar l’experiència de navegació de l’usuari i amb finalitats estadístiques però, en cap cas, s’emmagatzemen en elles dades personals dels usuaris.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador web per ser avisat de la recepció de cookies i acceptar-les o rebutjar-les segons la seva voluntat, així mateix pot desactivar amb caràcter general la instal·lació de cookies en l’equip.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que estableix el RGPD, FUNDACIÓ SHE ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per protegir les dades dels usuaris contra manipulacions, pèrdua i destrucció ocasionals o premeditades així com contra l’accés per part de persones no autoritzades.

Exercici de drets

En relació amb les dades recollides en aquesta web, els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, a més de portabilitat i limitació, així com revocar el consentiment atorgat per l’enviament de comunicacions comercials. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport. La sol·licitud es pot fer a través de correu postal o per e-mail a les següents adreces:

FUNDACIÓ PRIVADA SHE
Aragó 186, 2º 3ª  08011 Barcelona
[email protected]